Moped - AM146

Ønsker du å kjøre moped til sommeren må du huske på at du aller først går et trafikalt grunnkurs. Det er viktig å vite at hvis du tar all opplæring om våren og på sommeren, så får du bare et midletidig førerkort fram til 1 mars neste år. Mørkedemonstrasjonskurs holdes i tidsrommet 1 nov. til 15 mars. Det er viktig at mopedistene kontakter kjøreskolen selv, for å melde seg på mørkedemonstrasjon før førerkortet går ut. Du må ha fylt 15 år for å begynne opplæringen. Etter fullført opplæring og fylte 16 år mottar du førerkortet fra trafikkstasjonen.

Videre skal du ha :

  • 4 timer veiledning i kjøregård.
  • 6 timer trafikal trening, kjøring med veiledning.
  • Avsluttende opplæring: 1 time teori, 3 timer kjøring.
  • Teoretisk prøve på trafikkstasjonen.
  • Etter bestått teoretisk prøve får du utlevert førerkortet.
Mopedkurs!
Se forside om nytt kurs og kampanje!