Moped - AM146

Ønsker du å kjøre moped til sommeren må du huske på at du aller først går et trafikalt grunnkurs. Det er viktig å vite at hvis du tar all opplæring om våren og på sommeren, så får du bare et midletidig førerkort fram til 1 november samme år. Mørkedemonstrasjonskurs holdes i tidsrommet 1 oktober. til 15 mars. Det er viktig at mopedistene kontakter kjøreskolen selv, for å melde seg på mørkedemonstrasjon før førerkortet går ut. Du må ha fylt 15 år for å begynne opplæringen. Etter fullført opplæring og fylte 16 år må du møte på en trafikkstasjon og bestå en teoretisk prøve. Ved bestått teoriprøve får du førerkortet der og da.

Mopedopplæringen inneholder minimum :

  • 4 timer kjøregård / nivåvurdering / trafikkjøring.
  • 5 timer trafikal trening samt 1 time nivåvurdering.
  • Avsluttende opplæring: 4 timer sikkerhetskurs vei.
  • Teoretisk prøve på trafikkstasjonen. Kan avlegges fra fylte 16 år.
  • Etter bestått teoretisk prøve får du utlevert førerkortet. Hvis ikke du har nådd målene som er satt for de enkelte trinnene, må du trene mer med trafikkskolen. Pris pr. 45 minutters time kr. 850,- kommer i tillegg til mopedpakkeprisen.

Mopedkurs!

Se forside om nytt kurs og pris.